Selasa, 26 Oktober 2010

Formula Lazim Topik-Topik PMR

Di bawah ini disenaraikan formula-formula penting serta teori ringkas yang perlu pelajar tahu kaedah penggunaannya mengikut topik PMR. Untuk mendapatkan paparan yang lebih jelas, sila klik pada kotak formula yang ingin dibesarkan paparannya.
Isnin, 25 Oktober 2010

Simbol Arithmetik

Berikut dipaparkan senarai simbol arithmetik bagi silibus PMR. Semoga maklumat ini mengukuhkan lagi pemahaman pelajar tentang penggunaan simbol dalam matematik:

Selasa, 19 Oktober 2010

Berapakah umur saya?

Dalam suatu permainan meneka umur, En. Aziz menjelaskan, “Semasa umur saya 3 tahun, bapa saya berumur 51 tahun. Kini umurnya tiga kali ganda umur saya.
Berapakah umur saya?”

Nota: "Polygons" - Form 1 and Form 3

POLYGONS