Selasa, 26 Oktober 2010

Formula Lazim Topik-Topik PMR

Di bawah ini disenaraikan formula-formula penting serta teori ringkas yang perlu pelajar tahu kaedah penggunaannya mengikut topik PMR. Untuk mendapatkan paparan yang lebih jelas, sila klik pada kotak formula yang ingin dibesarkan paparannya.
Isnin, 25 Oktober 2010

Simbol Arithmetik

Berikut dipaparkan senarai simbol arithmetik bagi silibus PMR. Semoga maklumat ini mengukuhkan lagi pemahaman pelajar tentang penggunaan simbol dalam matematik: